/Teisingumo ministras E. Jankevičius: Vijūnėlės dvaro byloje – tik teisiniai sprendimai

Teisingumo ministras E. Jankevičius: Vijūnėlės dvaro byloje – tik teisiniai sprendimai

„Teisinėje valstybėje galioja teisės viršenybės principas. Juo labiau politikams negalima kištis į teisminius procesus“, – pabrėžė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, reaguodamas į Druskininkų administracijos kreipimąsi dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro nugriovimo bylos.

Susitikęs su Druskininkų savivaldybės administracijos atstovais, ministras pažymėjo, kad visi asmenys yra lygūs prieš įstatymą ir savo teisių gynybai turi ieškoti ne politinio užnugario, o rinktis teisinį, įstatymų nustatytą kelią.

„Civilinio proceso kodeksas numato taikaus susitarimo galimybę bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo procese. Tačiau Teisingumo ministerija neturi kompetencijų spręsti šio klausimo“, – sakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

Pagal galiojantį teisinį reguliavimą taikos sutartį gali sudaryti tik bylos šalys, o galutinį sprendimą dėl taikos sutarties patvirtinimo priima teismas, įvertinęs, ar ji neprieštarauja viešajam interesui.


Šaltinis: Teisingumo ministerija