ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:31 4:06

VVTAT: biocidinių produktų reklamoje negali būti menkinama šių produktų rizika

Biocidiniai produktai paprastai yra išties naudingi ir veiksmingi, kai norime sustabdyti, atbaidyti ar net išnaikinti tokius kenkėjus kaip graužikai, vabzdžiai ar piktžolės. Tačiau netinkamai naudojami biocidiniai produktai gali būti pavojingi žmogaus sveikatai. Būtent todėl Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) visą liepos mėnesį vykdė stebėseną, kurios metu vertino, ar biocidinių produktų reklama atitinka teisės aktuose jai keliamus reikalavimus ir neklaidina vartotojų.

Vykdydami biocidinių produktų reklamos stebėseną, kurios metu atsitiktiniu būdu buvo atrinktos 24 skirtingų įmonių reklamos, Tarnybos specialistai nustatė, kad daugiau nei 400 biocidinių produktų reklamų neatitiko Reklamos įstatyme įtvirtintų reikalavimų.

Vertintose reklamose dažniausiai nebuvo nurodomi privalomi įspėjamieji sakiniai: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. Šios informacijos nurodymas biocidų reklamoje yra privalomas, bet to, ji turi aiškiai išsiskirti iš likusio reklaminio teksto bei būti įskaitoma.

Biocidinių produktų reklamoje taip pat draudžiama klaidinti dėl biocidų rizikos žmonių ar gyvūnų sveikatai, aplinkai arba dėl šių produktų efektyvumo. Tokie teiginiai kaip „mažos rizikos produktas“, „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „natūralus“, „nesukeliantis žalos aplinkai“, „nekenkia gyvūnams“ ir pan. biocidų reklamoje negali būti naudojami, nes šių produktų paskirtis kaip tik ir yra naikinti, sustabdyti ir pan. Nors stebėsenos metu tokie reklamos pažeidimai ir nebuvo nustatyti, tačiau siekiant išvengti galimo vartotojų klaidinimo ateityje, visoms stebėsenoje dalyvavusioms įmonėms buvo pateiktos Tarnybos rekomendacijos.

Įvertinus stebėsenos rezultatus, visos reklamai taikomų reikalavimų nesilaikiusios įmonės buvo įspėtos, paprašytos pataisyti reikalavimų neatitikusią reklamą bei pateikti visą privalomą informaciją vartotojams. Džiugina tai, kad vykdant stebėseną verslininkai geranoriškai bendradarbiavo ir operatyviai pakeitė arba pašalino reikalavimų neatitikusias reklamas.

Tikimasi, kad Tarnybos prižiūrint ūkio subjektus vykdoma prevencinė veikla, kurios tikslas – suteikti metodinę pagalbą bei konsultuoti verslo subjektus, skatins gerąją verslo subjektų praktiką ir užtikrins, kad vartotojams būtų teikiama aiški bei neklaidinanti informacija.


Šaltinis: VVTAT