ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:27 6:14

Pradėtas vertinti KLASCO poveikis aplinkai

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) pateikė informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija), siekdama gauti atrankos išvadą, kuri leistų vykdyti geležies rūdos krovą ir sandėliavimą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr. 10 ir 11.

Šiuo metu geležies rūdos krovą KLASCO vykdo krantinėse Nr. 7-9. Pateiktoje Atrankos informacijoje planuojama visą geležies rūdos kiekį krauti krantinėse Nr. 10-11, tačiau esant poreikiui dalį krovos darbų vykdyti ir esamoje teritorijoje. Todėl pabrėžtina, kad geležies rūdos krova gali apimti ne tik naujai numatomą teritoriją – krantinėse Nr. 10 ir 11, bet ir esamą teritoriją – krantinėse Nr. 7-9. Toks numatomas perkėlimas gali virsti geležies rūdos krovos ir sandėliavimo išsiplėtimu per visas (nuo Nr. 7 iki Nr. 11) krantines, kas dar labiau pablogintų gyvenamąją aplinką.

Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 7 d. pradėjo kietųjų dalelių (toliau – KD10) koncentracijos matavimus AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje, adresu N. Uosto g. 23, Klaipėda. Per laikotarpį nuo 2019-02-08 iki 2019-07-04 vidutinė paros KD10 koncentracija minėtoje teritorijoje buvo viršyta 7 kartus. Siekiant sumažinti kietųjų dalelių neigiamą įtaką krantinėse Nr. 10 ir 11 Atrankos informacijoje numatoma: geležies rūdos krovos ir sandėliavimo darbų metu – purkšti vandenį, priemaišų nuo geležies rūdos atskyrimo metu – naudoti vandens patrankas. Manoma, kad numatomos naudoti priemonės nėra pakankamos kietųjų dalelių emisijoms mažinti.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė Atrankos informacijai pastabas, siekdama poveikio aplinkai vertinimo, numatant neigiamą poveikį mažinančias priemones ir atliekant tyrimus nurodančius, kad jos bus pakankamos. Kaip vieną iš priemonių pasiūlė geležies rūdą sandėliuoti ir perkrauti uždaru būdu (t. y. sandėliai, uždaros talpos, izoliuoti nuo išorės transporteriai, hermetiški vamzdynai ir pan.), krovos technologijų su efektyviomis oro taršos priemonėmis (t. y. dulkių surinkimo sistemos su filtrais, ciklonais, valymo įrenginiais ir pan.) naudojimas.

Pateiktoje Atrankos informacijoje nėra tinkamai įvertintas veiklos keliamas triukšmas. Todėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė Atrankos informacijai pastabą, atlikti suminį ūkinės veiklos akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą, siekdama tinkamo veiklos keliamo triukšmo įvertinimo. Kadangi pateiktoje Atrankos informacijoje yra nurodyti tik stacionarių akustinio triukšmo sklaidos matematinio modeliavimo rezultatai.

Šiuo metu laukiama atsakymo iš atsakingosios institucijos, kuri priima atrankos išvadą.


Šaltinis: Klaipėdos miesto savivaldybė