ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:12 10:55

Gyventojams pasipriešinus neįgaliųjų kaimynystei Žiežmariuose, viceministrė V. Augienė vyksta pokalbio su rajono vadovais ir bendruomene

Žiežmariuose kilus nepasitenkinimui dėl kaimynystėje įkuriamų grupinio gyvenimo namų neįgaliesiems, ketvirtadienį socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė vyksta susitikti su vietos bendruomene. Kartu su atsakingais darbuotojais viceministrė atsakys į gyventojams rūpimus klausimus bei aptars susidariusios įtampos mažinimo galimybes.

„Vaikams ir neįgaliesiems Lietuvoje nugaros neatsukame ir neatsuksime. Turime jausti atsakomybę ir pareigą priimti juos į savo bendruomenę, nes kaip ir bet kuris kitas žmogus, jie yra mūsų visuomenės dalis“, – sako viceministrė Vilma Augienė.
Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra per 6000 neįgaliųjų bei daugiau nei 2000 vaikų, gyvenančių socialinės globos įstaigose. Siekiant sudaryti sąlygas jiems gyventi bendruomenėje, iš globos institucijų jie pradėjo keltis į bendruomeninius namus. Valstybės biudžeto lėšomis jau įsteigti 28 grupinio gyvenimo namai, kuriuose šiuo metu gyvena 38 vaikai ir 174 suaugę asmenys bei 84 bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena 490 vaikų.

Apie pertvarką

Visoje Europos Sąjungoje šimtai tūkstančių neįgaliųjų, turinčiųjų psichinės sveikatos problemų, vyresnio amžiaus žmonių ar pažeidžiamų ir be tėvų globos likusių vaikų daugelį metų gyveno didelėse atskirose globos institucijose. Tokios institucijos buvo kuriamos siekiant suteikti globą, maistą ir pastogę.

Tačiau dabartiniai duomenys rodo, kad jos negali užtikrinti į asmenį orientuotų paslaugų ir tinkamos paramos, kurios reikia siekiant visapusės įtraukties. Fizinė atskirtis nuo bendruomenių ir šeimų smarkiai apriboja institucijose gyvenančių ar augančių asmenų gebėjimą ir pasirengimą visapusiškai dalyvauti savo bendruomenės ir platesnės visuomenės gyvenime. Tai aktualu ir Lietuvai.

Institucinė globos namų pertvarka Lietuvoje pradėta 2014 metais. Ji skirta pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų dviem grupėms – neįgaliesiems, turintiems proto ar psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams.

Bendrai šia pertvarka norima sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kad būtų sudarytos galimybės kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant, įtėvių, globėjų šeimoje.

Pertvarkos pokytis

Numatyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo įstaigas gali patekti tik tie, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis. Taip pat tam tikrais atvejais gali būti ribojamas naujų neįgalių asmenų apgyvendinimas į pertvarkomų įstaigų sąrašą įtrauktose įstaigose, kol bus baigti jų pertvarkos procesai.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė socialinė globa negalės būti naujai pradedama teikti vaikų socialinės globos namuose.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. numatoma nebepriimti naujų darbingo amžiaus neįgalių asmenų, kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai, institucinei ilgalaikei socialinei globai į likusius pertvarkytų įstaigų institucinės ilgalaikės socialinės globos padalinius.

Nuo 2030 m. planuojama nebepriimti naujų darbingo amžiaus asmenų, kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai, institucinei ilgalaikei socialinei globai (stacionariuose globos padaliniuose) į jokias socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija