ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:23 9:36

KN pirmasis pusmetis pasižymėjo valdomų terminalų efektyvumu

2019 m. pirmasis pusmetis KN nestokojo iššūkių, kuriuos neretai lėmė ir nuo bendrovės tiesiogiai nepriklausomos aplinkybės. Nepaisant to, ir KN Klaipėdos naftos terminalas, ir bendrovės valdomas suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas Klaipėdoje pasižymėjo itin aukštu veiklos efektyvumu ir yra rezultatyvesnis nei 2018 metų antrasis pusmetis.

Šiemet per pirmąjį pusmetį KN uždirbo 51,2 mln. eurų pajamų – lyginant su 2018 m. liepos-gruodžio mėn. pajamos augo apie 8 proc. Bendrovės EBITDA (koreguota) taip pat didėjo – 2019 m. pirmąjį pusmetį ji siekė 11,4 mln. eurų, kai prieš tai ėjusį pusmetį buvo 9,7 mln. eurų. KN grynasis pelnas (koreguotas) 2019 m. pirmąjį pusmetį buvo 4,7 mln. eurų (2018 m. liepos-gruodžio mėn. 1,4 mln. eurų).

„2018 metų pirmasis pusmetis daugeliu atvejų KN buvo rekordiškai sėkmingas, tačiau nuo praėjusių metų vidurio krovos apimtys mažėjo. Vertindami šių metų rezultatus matome, kad esame teisingame kelyje – susitelkę į didesnį efektyvumą, lanksčiau dirbdami su klientais, būdami proaktyvūs įveikėme praėjusių metų antrojo pusmečio sunkumus ir šis pusmetis įmonei yra sėkmingesnis, nepaisant visų išorinių aplinkybių, kurių niekaip negalime kontroliuoti”, – pabrėžė KN finansų direktorius J. Lenkšas.

KN naftos terminalo infrastruktūra

2019 m. pirmąjį pusmetį KN naftos produktų krova valdomuose naftos terminaluose siekė 2,9 mln. tonų (2018 m. liepos-gruodžio mėn. 3,1 mln. tonų, 2018 m. pirmąjį pusmetį 3,6 mln. tonų).

Didžiausią įtaką KN, kaip ir daugeliui kitų kaimyninių šalių bendrovių, krovos rezultatams pirmąjį šių metų pusmetį turėjo incidentas naftotiekyje „Družba“, į kurį pateko užterštos naftos – tai pristabdė pagrindinių įmonės klientų veiklą. Taip pat KN krovai neigiamai atsiliepė ir AB „Orlen Lietuva“ sprendimas daugiau produkcijos nukreipti geležinkeliu į kaimynines rinkas.

Paskutiniųjų 3,5 metų Klaipėdos naftos terminalo infrastruktūros plėtra (45 mln. eurų investicijos) 2019 m. pusmetį taip pat davė pirmuosius rezultatus – naujai pastatytas KN talpyklų parkas, veikdamas bandomuoju režimu, 2019 m. birželio mėn. priėmė kelis naftos produktus.

„Vykdomos investicijos prisideda prie didesnio Klaipėdos naftos terminalo lankstumo ir konkurencingumo. Nepaisant iššūkių ir itin didelės konkurencijos, Klaipėdos naftos terminalas šių metų pirmąjį pusmetį išlieka efektyviausiai turimus krovos pajėgumus panaudojantis terminalas tarp visų Baltijos šalių naftos terminalų – sieksime taip iškeltą kartelę išlaikyti ir ateityje“, – sakė Jonas Lenkšas, KN finansų direktorius.

SGD terminalo Klaipėdoje veikla – efektyviausia nuo veiklos pradžios

2019 m. pirmąjį pusmetį KN SGD išdujinimas ir perkrova Klaipėdos SGD terminale siekė 6,4 mln. MWh (2018 m. liepos-gruodžio mėn. 4,7 mln. MWh, 2018 m. pirmąjį pusmetį 4,5 mln. MWh).

Palanki situacija tarptautinėse dujų rinkose lėmė, kad paskutiniais 2019 m. pirmojo pusmečio mėnesiais SGD terminalas veikė efektyviausiai nuo terminalo veiklos pradžios. Iš viso per pirmąjį pusmetį Klaipėdos SGD terminale priimta 15 SGD dujovežių (2018 m. 6 mėn. – 5 SGD dujovežiai), atgabenta 402 tūkst. t suskystintų gamtinių dujų (2018 m. 6 mėn. – 300 tūkst. t). Sėkmingą pirmąjį pusmetį SGD terminalo Klaipėdoje veikloje rodo ir pasirašyta sutartis su trečiuoju Klaipėdos SGD terminalo naudotoju – UAB „Imlitex“. Iki spalio mėn., kuomet baigiasi einamieji dujų metai, SGD terminalo pajėgumai pilnai rezervuoti.

Praėjusių metų pabaigoje Seimui nutarus dėl laivo-saugyklos įsigijimo po 2024 m., KN rengiasi užtikrinti ilgalaikį SGD importą į Lietuvą, terminalo kaštus optimaliai išdėstant nuo 2019 iki 2044 metų pabaigos. Tarp 2019 m. KN tikslų – prisidėti prie galimybės sumažinti SGD terminalo išlaikymo kaštus visiems dujų vartotojams iki šių metų pabaigos. Pasirinkta geriausia veiklos efektyvumą didinanti alternatyva – SGD terminalo veiklos išgryninimas SGD terminalo reguliuojamą veiklą perkeliant į antrinę bendrovę UAB „SGD terminalas“. Pasak J. Lenkšo, nepaisant pasikoregavusių planų, KN vadovybė tikisi šiais metais įgyvendinti reikiamus sprendimus minimam tikslui pasiekti.

Reikšminga įtaka apskaitiniam rezultatui

J. Lenkšas atkreipia dėmesį, kad finansiniam (apskaitiniam) KN rezultatui įtakos šiemet turėjo nuo metų pradžios įsigaliojęs 16-asis Tarptautinės finansinės atskaitomybės apskaitos standartas „Nuoma“. Šis pokytis padarė reikšmingą įtaką KN finansinės būklės ir bendrųjų pajamų ataskaitoms, o tuo pačiu ir finansiniams rodikliams. Įsigaliojus standarto pokyčiams, nuoma įtraukiama į apskaitą kaip turtas ir įsipareigojimai (teisė į nuomojamą turtą ir finansinės nuomos įsipareigojimai).

„Atsižvelgiant į Tarptautinių apskaitos standartų įtaką, tai yra 16 standartą, kuris gerokai išbalansuoja skelbiamus finansinius rezultatus ir nesuteikia galimybės palyginti realių veiklos rezultatų, nuo šiol savo finansinėse ataskaitose pateiksime ir koreguotus skaičius, tai yra, rodysime vadybinį (koreguotą) rezultatą, kuris leis investuotojams ir besidomintiems įmonės veikla lengviau ir tiksliau suprasti, kaip ataskaitiniu laikotarpiu sekasi įmonei, eliminuojant tokių veiksnių įtaką, kurios įmonė realiai nepatiria – kaip pvz., valiutos kurso pasikeitimo, – kuri dėl reguliuojamos veiklos specifikos yra kompensuojama ir realios įtakos įmonės rezultatui nedaro“, – sakė Jonas Lenkšas, KN Finansų direktorius.


Šaltinis: „Klaipėdos nafta“