/Kuriant naująjį šalies teritorijos bendrąjį planą – dar vienas svarbus žingsnis

Kuriant naująjį šalies teritorijos bendrąjį planą – dar vienas svarbus žingsnis

Kuriant naująjį Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą (LRBP), žengiamas dar vienas svarbus žingsnis – pradedamas strateginis galimų šio plano pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Šiuo Aplinkos ministerijos organizuojamu SPAV siekiama nustatyti, kokį reikšmingą poveikį ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu gali patirti aplinka, įgyvendinus kuriamą LRBP, kuris pakeis 2020 m. baigsiantį galioti dabartinį bendrąjį planą.

Naujasis LRBP – gerokai daugiau negu pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas. Tai mūsų šalies ateities matrica. Juk nuo LRBP sprendinių priklausys, kaip vyks verslo, žemės ūkio, turizmo, infrastruktūros, aplinkos bei kultūros paveldo apsaugos ir kitų sektorių veiklos plėtra ir kaip ji bus tarpusavyje suderinta. Todėl labai svarbu rengiant šį planą nuodugniai įvertinti jo svarbiausias galimas pasekmes.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos kviečiamos teikti Aplinkos ministerijai su LRBP strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu susijusius pasiūlymus ir pastabas iki spalio 4 d. arba paštu (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius), arba elektroniniu paštu asta.rokickiene@am.lt.

SPAV, kurį atliks konkursą laimėjusi konsultacijų įmonė „Civitta“, metu, bus konsultuojamasi ir su visuomene, ir su valstybės bei savivaldos institucijomis. Remiantis SPAV rezultatais, bus pasirinkta, suderinta ir patvirtinta LRBP bendrųjų sprendinių formavimo koncepcija.


Šaltinis: Aplinkos ministerija