ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:23 3:33

E. Jankevičius: svarbiausi darbai – stiprinti teisinę valstybę ir žmogaus teisių apsaugą

Dabarties iššūkiai verčia įstatymų leidėjus operatyviai ir kokybiškai reaguoti, sprendžiant naujas sudėtingas teisines problemas, ir kuo plačiau taikyti modernias technologijas teisminiuose procesuose, – pažymėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, kalbėdamas ketvirtadienį Seime prasidėjusiame 6-ajame Pasaulio lietuvių teisininkų kongrese „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame pasaulyje“.

Pasak ministro, elektroninių priemonių naudojimas pagerina prieigą prie teismo, leidžia sumažinti kreipimosi į teismą išlaidas, palengvina teisminių institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą. „Informacinės technologijos sėkmingai veikia teisminiuose procesuose – su Lietuvos teismais galima komunikuoti elektroninėje erdvėje, neišeinant iš namų ar biurų. Tačiau technologijų taikymas turi būti paremtas pamatinėmis vertybėmis bei kartu turi būti užtikrinta žmogaus teisių apsauga, jo teisė į privatumą, asmenų lygios teisės, nediskriminavimas, teisė į teisingą teismą“, – pažymėjo ministras E. Jankevičius.

Tarp svarbiausių 2019 metų darbų teisingumo ministras išskyrė įgyvendinamus pokyčius, kurie stiprina teisinę valstybę ir žmogaus teisių apsaugą, didina visuomenės pasitikėjimą teismais, gerokai sutrumpina bylų nagrinėjimo laiką. Seime jau pritarta Konstitucijos pataisoms, įteisinančioms individualų konstitucinį skundą nacionalinėje teisinėje sistemoje ir pradėta svarstyti įstatymų pakeitimus, sudarančius galimybę piliečiams kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Ministro E. Jankevičiaus teigimu, dar vienas svarbus teisinio reguliavimo konstitucinis pokytis – tarėjų instituto įvedimas Lietuvos teismų sistemoje. Šios naujovės tikslas – skatinti teismų darbo atvirumą, korupcijos prevenciją, visuomenės teisinį švietimą. Šiuo metu Seime svarstomos Konstitucijos pataisos, o jas priėmus, bus pereita prie kitų įstatymų projektų, kurie nustatys, kokias bylas tarėjai nagrinės kartu su teisėjais, jų atranką, teises, pareigas ir kt.

Šiuo metu institucijoms ir visuomenei vertinti pateikta Teisingumo ministerijos iniciatyva dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimų, leisiančių asmenims greičiau sulaukti sprendimo ginčuose su valstybe. „Sprendimus priimančių politikų, praktikų, mokslininkų bendradarbiavimas, diskusijos padeda įvertinti įvairiose teisės srityse vykstančius pokyčius ir siekti tinkamiausių, labiausiai pagrįstų sprendimų“, – Pasaulio lietuvių teisininkų kongrese pabrėžė teisingumo ministras E. Jankevičius.


Šaltinis: Teisingumo ministerija