/Finansinės ir draudimo veiklos įmonės mažino tiesiogines užsienio investicijas

Finansinės ir draudimo veiklos įmonės mažino tiesiogines užsienio investicijas

Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2019 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis.

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 64,7 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 82 proc. Didžiausi investicijų srautai teko Estijos (791,3 mln. EUR), Danijos (71,6 mln. EUR) ir Lenkijos (56 mln. EUR) įmonėms, o didžiausi neigiami investicijų srautai fiksuoti Švedijos (–822,8 mln. EUR) ir Honkongo (–61,5 mln. EUR) kapitalo įmonėse. Investicijų srautams įtakos turėjo kelių Lietuvoje veikiančių užsienio bankų pertvarka į filialus. Pagal veiklas didžiausi srautai teko nekilnojamojo turto operacijų (64,6 mln. EUR), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (31,3 mln. EUR) įmonėms, o neigiami srautai fiksuoti finansinės ir draudimo veiklos įmonėse (–78,9 mln. EUR).

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, sumažėjo 31,8 proc. ir sudarė 284,9 mln. EUR (1 pav.). Didžiausią TUI pajamų dalį sudarė išmokėti dividendai.
Sukauptosios TUI Lietuvoje 2019 m. kovo 31 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR, arba 33,9 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 568 EUR TUI (2018 m. kovo 31 d. – 5 416 EUR). Didžiausių investuotojų dešimtuke Estija užkopė į trečią vietą.

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 124,4 mln. EUR. Didžiausi investicijų srautai fiksuoti Latvijoje (37,5 mln. EUR), Estijoje (25,9 mln. EUR) ir Švedijoje (21,1 mln. EUR). Tai nulėmė didėjusios investicijos į didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmones (41,9 mln. EUR).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 46,1 mln. EUR. Didžiausią pajamų dalį sudarė reinvesticijos (37,7 mln. EUR).

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2019 m. kovo 31 d. sudarė 3,9 mlrd. EUR. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 89,2, į euro zonos šalis – 64,7 proc. visų Lietuvos TI užsienyje.


Šaltinis: Statistikos departamentas