ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:06:02 2:06

Atnaujinti Kultūros ministerijos įgaliojimai autorių teisių ir gretutinių teisių srityje

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo baigiamos įgyvendinti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl kompensacinio atlyginimo paskirstymo, taip pat atnaujinti Kultūros ministerijos, kaip Vyriausybės įgaliotos institucijos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje, įgaliojimai.

Vyriausybės nutarimu suvienodintos įstatymo nuostatos dėl konkrečių įstatyme nurodytų kompensacinio atlyginimo dalių paskirstymo; nustatyti lėšų skyrimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir Lietuvos kultūros tarybai terminai bei atsiskaitymo už šių įstaigų įgyvendinamas priemones, finansuojamas kompensacinio atlyginimo lėšomis, reikalavimai. Viena šių priemonių – privalomų Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nurodymų taikymas interneto prieigos paslaugų teikėjams dėl neteisėtai internete skleidžiamo autorių teise saugomo turinio – įgyvendinama nuo šių metų balandžio 1 dienos. Metų pradžioje įsigaliojusios Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisos numato efektyvesnes teisių gynimo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam turinio atgaminimui ir paskelbimui internete.

Įstatyme nustatytos kompensacinio atlyginimo dalies (25 proc.) suma paskirstyta trims autorių teisių apsaugos požiūriu svarbioms sritims. Vienas penktadalis šios sumos skiriamas Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, kuri įgyvendina minėtas teisių gynimo priemones, du penktadaliai – Lietuvos kultūros tarybai, administruojančiai autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, likę du penktadaliai skiriami kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomoms kūrybinėms, šviečiamosioms ir autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms.

Kompensacinio atlyginimo paskirstymas išvardytoms priemonėms atspindi pusiausvyrą tarp kolektyvinio administravimo organizacijų savireguliacijos, švietėjiško pobūdžio iniciatyvų ir inovatyvių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos.


Šaltinis: Kultūros ministerija