/R. Karoblis: „ES sėkmė gynybos srityje pirmiausia priklausys nuo valstybių pastangų toliau didinti gynybos išlaidas ir vystyti prioritetinius pajėgumus“

R. Karoblis: „ES sėkmė gynybos srityje pirmiausia priklausys nuo valstybių pastangų toliau didinti gynybos išlaidas ir vystyti prioritetinius pajėgumus“

Birželio 17 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos jungtiniame gynybos ir užsienio reikalų ministrų posėdyje Liuksemburge diskutuota apie ES gynybos srities iniciatyvų įgyvendinimą, pasiektą progresą ir tolesnius sprendimus, būtinus sustiprinti ES valstybių gebėjimą tinkamai reaguoti į kylančias grėsmes.

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis pabrėžė, jog ES sėkmė gynybos srityje pirmiausia priklausys nuo valstybių pastangų toliau didinti gynybos išlaidas ir vystyti prioritetinius pajėgumus.

Kitas nuolat Lietuvai išliekantis prioritetas – ES ir NATO bendradarbiavimas, todėl Europos gynybos iniciatyvos turi derėti su NATO prioritetais.

Anot krašto apsaugos ministro, šiuo metu svarbiausia užtikrinti ES ir NATO sąjungininkų atvirą ir konstruktyvų dialogą, siekiant išaiškinti ES vykstančius procesus ir atsižvelgti į kylančius jautrumus. Karinio mobilumo Europoje gerinimas yra pavyzdys, įrodantis ES ir NATO veiksmų bei sprendimų koordinacijos svarbą. Lietuva mato pažangą gerinant karinės paskirties prekių ir karinio personalo judėjimo Europoje sąlygas, tačiau, paragino toliau dirbti neatidėliojant sprendimų.

Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie tarptautinių pastangų gerinti situaciją karinio judėjimo srityje, todėl sutiko pirmininkauti šiuo metu Europos gynybos agentūroje steigiamai Karinio judėjimo supaprastintų procedūrų darbo grupei (Valdymo komitetui). Šios grupės tikslas – per kuo trumpesnį laiką harmonizuoti ir supaprastinti karinio judėjimo, ir ypač sausuma, procedūras.


Šaltinis: KAM