ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:06 10:26

Klaipėdiečiai minės Gedulo ir vilties dieną

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta per 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus.

Birželio 14-toji Lietuvoje paskelbta Gedulo ir vilties diena. Klaipėdiečiai kviečiami garbingai paminėti trėmimų aukas.
Birželio 14 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus surengs atvirų durų dieną Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje (S. Nėries g. 4). Čia nuo 10 iki 15 val. apsilankiusieji galės susipažinti su tremties bei partizaninio judėjimo istorija, skaičiais ir faktais. Lankytojus pasitiks ir su jais bendraus muziejaus darbuotojai.

Jau trečius metus Lietuvoje skelbiama Visuotinė tylos minutė. Iniciatyvos metu birželio 14 d. 11.59 val. šalies įstaigos, įmonės, mokyklos, bendruomenės skatinamos minutei sustoti ir pagerbti nuo tremties bei kalinimų nukentėjusius tautiečius.
Birželio 14 d. 13 val. aikštėje prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ prasidės atminimo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Ši projekto „Misija Sibiras“ akcija sulaukia didelio žiniasklaidos, visuomenės, sprendimų priėmėjų dėmesio. Planuojama, kad Klaipėdoje akcija truks iki birželio 15 d. 11 val. Per parą laiko bus siekiama perskaityti 20 000 tremtinių bei politinių kalinių vardų bei papasakoti jų likimus. Prie skaitymų prisidėti kviečiami visi norintys. Registracija internetu www.misijasibiras.lt.

Akcijos dieną bus galima stoti į gyvąją skaitymų eilę. Visi, norintys prisidėti prie projekto „Misija Sibiras“ savo indėliu ir taip sukurti ateitį istorijai, kviečiami tai daryti aukojimo platformoje aukok.lt.

Birželio 14 d. 17 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokšto g. 10) bus aukojamos Šv. Mišios už Laisvės kovų dalyvius, politinius kalinius ir tremtinius.

Po mišių – 18 val. parko estradoje prie Klaipėdos koncertų salės (Šaulių g. 36) įvyks Gedulo ir vilties dienai skirti minėjimas ir koncertas. Minėjime kalbės Klaipėdos miesto politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai, dvasininkijos atstovai ir kiti renginio svečiai. Koncertuos Klaipėdos miesto mišrūs chorai „Atminties gaida“ ir „Alna“, vokalinis ansamblis „Bangelė“.

Birželio 16 d. 14 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose vyks Žemaitijos regiono tremties ir rezistencijos dainų festivalis ,,Ant marių kranto“. Festivalyje dalyvaus chorai „Atminties aidai“ (Gargždai), „Atminties versmė“ (Kretinga), „Atmintis“ (Mažeikiai), „Tremtinys“ (Tauragė), „Tremties aidai“ (Telšiai) bei Klaipėdos miesto chorai „Alna“, „Bangelė“ ir „Atminties gaida“.


Šaltinis: Klaipėdos miesto savivaldybė