ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:12 4:11

Prekes siūlančiai, o vėliau užsakymus atšaukiančiai UAB „1A.LT“ skirta sankcija

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) atliko tyrimą dėl UAB „1A.LT“ Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Bendrovei skirta sankcija už vartotojų klaidinimą dėl prekių kainos ir jų likučio.

Tarnyba sulaukė vartotojų skundų dėl UAB „1A.LT“ atsisakymo parduoti prekes. Vartotojai nurodė, kad elektroninėje parduotuvėje www.1a.lt už patrauklią kainą užsisakius prekių, vėliau prekių užsakymai buvo atšaukiami informuojant, kad prekių kaina buvo nurodyta neteisingai arba pardavėjas šių prekių neturi ir siūloma įsigyti kitą prekę arba atšaukti užsakymą. Taip pat ne visoms akcijos prekėms buvo pritaikyta nuolaida.

UAB „1A.LT“ susiklosčiusią situaciją aiškino tiekėjų bei sistemos klaidomis, dėl kurių prekių kaina buvo nurodoma neteisingai arba bendrovės tiekėjai informuodavo, kad vartotojų užsakytų prekių likutis yra pasibaigęs. UAB „1A.LT“ nurodė, kad supranta, jog tyrimo metu vertinti atvejai yra nepriimtini ir patikino, kad bendrovės procesai bus tobulinami.

Vertindama bylos aplinkybes, Tarnybos komisija pažymėjo, kad UAB „1A.LT“, būdama atidus bei sąžiningas komercinės veiklos subjektas, turi prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką bei rūpestingai pasirinkti trečiuosius asmenis ir priemones savo įsipareigojimams vykdyti. UAB „1A.LT“ turėjo imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų vartotojams išsamią ir neklaidinančią informacija apie parduodamas prekes, todėl nagrinėtu atveju pažeidė profesinio atidumo reikalavimus, klaidindama vartotojus dėl prekių kainos ir jų prieinamumo.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, pažeidimo mastą, trukmę ir pobūdį bei tai, kad bendrovė pakartotinai per vienerius metus pažeidė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas, už vykdytą nesąžiningą komercinę veiklą UAB „1A.LT“ skirta 4 488 eurų bauda.

Pažymėtina, kad už analogiškus pažeidimus UAB „1A.LT“ buvo bausta ir 2018 m. Tuomet už vartotojų klaidinimą dėl prekių kainos ir likučio bendrovei buvo skirta 5 000 eurų bauda.

Tarnybos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Šaltinis: VVTAT