ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:05 6:37

Bilietai.lt žada spręsti atšauktų renginių problemą

Birželio 4 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) įvyko susitikimas su Bilietai.lt valdančios UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atstovais, skirtas aptarti atšauktų bei perkeltų renginių problemą ir tolimesnius veiksmus.

Susitikimas inicijuotas atsižvelgiant į didelį gaunamų vartotojų prašymų kiekį dėl perkeltų bei atšauktų renginių, kurių bilietus platino UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“. Šiemet Tarnyba sulaukė vartotojų prašymų dėl jau 4 perkeltų arba atšauktų renginių, iš kurių 2 – estų renginių organizatoriaus „Euroshow Group OU“ perkelti/atšaukti „LOBODA Superstar Tour 2019“ bei „Bejar Ballet“.

Susitikimo metu Tarnybos atstovai pažymėjo, kad bilietų platintojas, kaip atsakingas verslo subjektas, privalo dėti maksimalias pastangas bei numatyti atitinkamas savireguliacijos priemones, kad sutartys būtų sudaromos tik su patikimais renginių organizatoriais, o bilietus į renginius perkantys vartotojai būtų tinkamai apsaugoti. Bendrovei akcentuota bilietų platintojo pareiga tinkamai ir išsamiai informuoti vartotojus, aiškiai nurodyti pinigų už bilietus grąžinimo procedūras, nustatyti protingus atsiskaitymo su vartotojais terminus ir maksimaliai bendradarbiauti sprendžiant ginčus su vartotojais. Tarnybos atstovai atkreipė dėmesį, kad „LOBODA Superstar Tour 2019“ bei „Bejar Ballet“ perkeltų/atšauktų renginių atveju vartotojams nebuvo suteikta privaloma informacija apie renginio organizatoriaus kontaktus, taip pat vartotojai susidūrė su problemomis, norėdami susisiekti su bilietų platintoju nemokamu telefonu.

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ atstovai informavo apie bendrovės veikloje taikomas rizikos vertinimo priemones ir pažymėjo, kad kiekvienu atveju, prieš sudarydama sutartį su renginio organizatoriumi, UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ tikrina renginio organizatoriaus istoriją bei reputaciją, taip pat yra keičiamasi informacija bei bendradarbiaujama su kitose šalyse įsisteigusiais bendrovės padaliniais.

Bendrovės atstovai patikino, kad artimiausiu metu visuomenei bus išplatintas pranešimas spaudai apie naujas atšauktų renginių datas bei pinigų už bilietus grąžinimo terminus. Taip pat UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ patikino, kad į Tarnybos pateiktas rekomendacijas kuo skubiau atsižvelgs ir toliau tobulins šiuo metu taikomus vartotojų apsaugos mechanizmus.


Šaltinis: VVTAT