ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:05 7:21

Draudžiama žvejoti menkes

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis yra ne didesnis nei 12 metrų, draudžiama menkių žvejyba Baltijos jūroje. Žvejyba draudžiama Baltijos jūros tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 25–32 pakvadračiuose birželio 1–30 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. bei tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 27–32 pakvadračiuose liepos 1–31 d.

Siekiant išlaikyti žvejybos sektoriaus darbo vietas ir prisidėti prie žvejybos įmonių veikos tvarumo ekonominiu atžvilgiu, menkių žvejybos draudimo laikotarpiu numatoma skirti kompensacijas žvejybos įmonėms iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto.

Paramos dydis priklausys nuo žvejybos veiklą jūroje sustabdžiusio laivo dydžio (GT) ir nuo dienų, kuriomis laivas visiškai nežvejojo.

Parama galės būti skiriama žvejybos įmonėms, kurių žvejybos veiklą jūroje sustabdęs laivas (-ai) per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos ne mažiau kaip 120 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje ir gaudė menkes.

Atkreipiame dėmesį, jog žvejybos įmonės menkių žvejybos draudimo laikotarpiu gali vykdyti kitų rūšių žuvų žvejybą, tačiau už dienas, kuriomis buvo vykdoma žvejybos veikla jūroje, parama mokama nebus. Parama bus skaičiuojama tik už tas dienas, kai žvejybos veikla jūroje buvo visiškai sustabdyta.

Parama galės būti mokama už kiekvieną žvejybos veiklos jūroje sustabdymo dieną, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (išskyrus liepos mėn.).

Draudimas numatytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-329 „Dėl draudimo žvejoti menkes“.


Šaltinis: ŽŪM