ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:27 5:49

KN planuoja perkelti Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklą į dukterinę bendrovę

KN (AB „Klaipėdos nafta“), naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė, siekdama didesnio veiklos efektyvumo pradeda veiklos išgryninimo procesą. Bendrovė planuoja perkelti reguliuojamą veiklą, tai yra, veiklą susijusią su Klaipėdos SGD terminalo valdymu ir aptarnavimu, į KN dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“. Šis sprendimas yra susijęs su KN pasirengimu užtikrinti ilgalaikį SGD importą į Lietuvą.

Siekiant SGD ilgalaikio importo užtikrinimo į Lietuvą iki 2044 m., KN planuoja prisiimti papildomus 300 mln. eurų finansinių valstybės garantuojamų įsipareigojimų. Dalis jų būtų skirta tolygesniam SGD terminalo sąnaudų išdėstymui – siekiant jau nuo 2019 m. vidurio metines sąnaudas vartotojams mažinti 40 procentų. Perkėlus su SGD terminalu susijusią veiklą į dukterinę KN bendrovę, nauji finansiniai įmonės įsipareigojimai bus aiškiai susieti su reguliuojama gamtinių dujų tiekimo veikla, aiškiai atskiriant išlaidų ir pelno centrus. Šiuo procesu bus atskiriamos KN vykdomos reguliuojamos ir komercinės veiklos sąnaudos ir finansiniai įsipareigojimai, tokiu būdu užtikrinant didesnį reguliuojamos veiklos skaidrumą ir efektyvumą.

„Derantis su finansinėmis institucijomis dėl paskolų matome, kad šiame itin kompleksiškame ir sudėtingame procese joms itin svarbu aiškiai matyti, kokiems tikslams bus panaudotos paskolos, kokios lėšos bus naudojamos joms išmokėti. Būtent dėl didesnio skaidrumo ir aiškumo KN akcininkams, reguliatoriui, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiesiems, siekiame atskirti reguliuojamą veiklą į dukterinę bendrovę. Taip visoms suinteresuotosioms šalims užtikrinsime paprastesnę vykdomų įsipareigojimų kontrolę, projekto priežiūrą bei finansinę atskaitomybę“, – sako KN Klaipėdos SGD tarnybos direktorius Arūnas Molis.

Planuojama, kad reguliuojamos veiklos perkėlimas bus atliekamas perleidžiant Klaipėdos SGD terminalo veiklą kaip verslo vienetą bendrovei „SGD terminalas“. Tam bus didinimas UAB „SGD terminalas“ įstatinis kapitalas piniginiu ir nepiniginiu įnašu. Į dukterinę bendrovę bus perkeliamas visas su SGD veikla susijęs kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, esamos tikslinės paskolos, laivo-saugyklos nuomos sutartis.

Artimiausiu metu KN ketina kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (VKEKK) dėl SGD išdujinimo licencijos suteikimo UAB „SGD terminalas“. Išdavus licenciją bendrovei „SGD terminalas“ KN turima licencija reguliuojamai veiklai būtų sustabdyta tą pačią dieną.

Reguliuojamos veiklos perkėlimui į KN dukterinę bendrovę yra pritarusi KN valdyba, kreditoriai, šiam sprendimui taip pat turi pritarti Lietuvos respublikos finansų ministerija ir KN akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime.

72 proc. KN akcijų priklauso valstybei.


Šaltinis: Klaipėdos nafta