ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:11 8:16

Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas pateikė rekomendacijas Lietuvai

Gegužės 10 dieną Jungtinių Tautų (JT) Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas paskelbė rekomendacijas Lietuvai dėl Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo įgyvendinimo. Komitetas pažymėjo pozityvias Lietuvos teisines ir institucines priemones, skirtas pakto įgyvendinimui, ypatingai kovos su netolerancija ir diskriminacija, romų integracijos, kovos su žmonių prekyba ir teisėsaugos pareigūnų mokymų kovos su neapykantos nusikaltimais srityse.

Atskirai buvo įvertinta, kad Seimo kontrolierių įstaigai 2017 metais buvo suteiktas Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusas. Savo ruožtu, JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas pateikė rekomendacijas Lietuvai suintensyvinti pastangas šiose srityse: adekvataus finansavimo užtikrinimo Seimo kontrolierių įstaigos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdomai veiklai, romų integracijos ir švietimo, dialogo su pilietine visuomene stiprinimo, kovos su neapykantos nusikaltimais, Tautinių mažumų įstatymo priėmimo, pabėgėlių ir migrantų integracijos bei kitose srityse. Susipažinti su komiteto rekomendacijomis galite čia.

Lietuva 1965 metų Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ratifikavo 1998 metais. Konvencijos nuostatų įgyvendinimą valstybėse konvencijos narėse stebi ir rekomendacijas teikia JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas. Vienuoliktąjį ir tryliktąjį periodinius pranešimus Lietuva komitetui pateiks iki 2023 metais.


Šaltinis: Užsienio reikalų ministerija