ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:11 7:03

Keičiama tiesioginių dvišalių biokuro sandorių sudarymo tvarka – bus paprasčiau ir greičiau

Šią savaitę Vyriausybei svarstyti pateiktas Energetikos ministerijos parengtas nutarimo projektas, kuriuo nustatomos palankesnės sąlygos šilumos gamintojams sudaryti tiesioginius dvišalius biokuro įsigijimo sandorius.

Šis nutarimas papildo nuo birželio 1 d. įsigaliosiančią tvarką, pagal kurią visi šilumos aukciono dalyviai, įsigydami šilumos gamybai reikalingą biokurą, turi teikti pirmenybę prekybos biokuru biržai „Baltpool“.

„Tvarka tobulinama siekiant, kad dvišalius sandorius, kai tai yra ekonomiškai naudingiau šilumos vartotojams, būtų galima sudaryti greičiau ir paprasčiau. Taip pat tai užtikrins vienodą konkurenciją tarp šilumos gamintojų ir pagrįstą šilumos kainą galutiniams vartotojams“, – sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Naujojoje tvarkoje numatyta teisė sudaryti dvišalius (užbiržinius) sandorius, kai jais perkamo biokuro kaina yra mažesnė už vidutinę biržos kainą. Tokiu būdu panaikinama galimybė užbiržiniais sandoriais didinti biokuro kainą, o šilumos gamintojams sudaromos vienodos sąlygos konkuruoti ne tik šilumos aukcionuose, bet ir įsigyjant šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą.

Vyriausybei pateiktame Energetikos ministerijos parengtame nutarimo projekte numatomi patobulinimai supaprastintų sąlygas bei leistų sutrumpintų kai kuriuos terminus, kas leistų greičiau sudaryti ekonomiškai naudingesnius tiesioginius dvišalius sandorius.

Nutarimo projekte siūloma didinti neskelbiamų derybų būdu sudaromų sandorių pirkimų vertę iki 10 tūkst. eurų, jei bendra pirkimų vertė per vienerius metus neviršija 5 proc. bendros gamintojo įsigyjamos energijos išteklių pirkimo vertės. Taip pat siūloma sukurti galimybę sudaryti sandorius be vertės apribojimų, jei biokuras iš tiekėjų perkamas daugiau kaip 15 proc. mažesne kaina už biokuro biržos kainą.

Numatoma, kad šilumos gamintojams nebereikėtų skelbti informacijos savo interneto svetainėse apie įsigyjamo biokuro kainas bei kitas detales – tai centralizuotai atliks biokuro biržos operatorius.

Tikimasi, kad Energetikos ministerijos siūlomi pakeitimai sudarys sąlygas formuoti realią vidutinę biokuro biržos kainą, kuri užtikrins skaidrią konkurenciją ir pagrįstą šilumos kainą vartotojams.


Šaltinis: Energetikos ministerija