/Inovacijų tarpininkai – patentiniai patikėtiniai padeda saugoti intelektinę nuosavybę

Inovacijų tarpininkai – patentiniai patikėtiniai padeda saugoti intelektinę nuosavybę

Viena retesnių, tačiau itin perspektyvios patentinio patikėtinio profesijos atstovai papildė savo gretas. Valstybiniame patentų biure kvalifikacinį egzaminą išlaikė dar trys kandidatai. Šiuo metu Lietuvoje yra 51 patentinis patikėtinis, padedantis mokslo ir verslo atstovams apsaugoti savo išradimų, prekių ženklų, dizainų bei kitas intelektinės nuosavybės teises, sudominti gamintojus inovacijomis.

„Patentinis patikėtinis – pramoninės nuosavybės apsaugos ekspertas, savotiškas inovacijų mediatorius. Jo pagalbos reikia išradėjams, dizaineriams ir kūrėjams, siekiantiems pristatyti rinkai savo naujoves ir apsisaugoti nuo kopijavimo, plagijavimo, autorinių vagysčių, – sako teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė. – Šios profesijos atstovai konsultuoja, rengia dokumentus, atstovauja įvairiais pramoninės nuosavybės ar kitais intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais. Augant inovacijų paklausai, didės ir patentinių patikėtinių paslaugų poreikis“.

Pasak viceministrės, norint apsaugoti intelektinę nuosavybę, nėra būtina samdyti patentinį patikėtinį, tačiau jo patarimai gali būti naudingi, kai siekiama apsaugoti produktą ankstyvoje jo vystymo stadijoje ar patekti į rinką, rengiamasi eksportuoti naują prekę. Klaidos kainuoja brangiai – rinkoje teisiškai neapsaugotą produktą gali nukonkuruoti pigesnė imitacija, arba naujovė apkritai nepateks į rinką, nes konkurentai anksčiau įgijo išimtines teises.

Asmenys, norintys teikti patentinių patikėtinių paslaugas, turi išlaikyti Valstybinio patentų biuro organizuojamą kvalifikacinį egzaminą. Tam reikia turėti bent dvejų metų darbo su pramonine nuosavybe stažą bei išsilavinimą fizinių, biomedicinos, technologijos ar socialinių mokslų srityse.

Kvalifikacinio egzamino reikalavimai: http://bit.ly/2H6znFh
Patentinių patikėtinių sąrašą rasite čia: http://bit.ly/2Vb4WTV

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Patentinių patikėtinių įstatymui, buvo palengvintos pripažinimo patentiniu patikėtiniu sąlygos, pavyzdžiui, būtinas praktinio darbo stažas sutrumpintas nuo penkerių iki dvejų metų. Įstatyme yra įtvirtintas patentinius patikėtinius vienijantis viešasis juridinis asmuo – patentinių patikėtinių institutas, nustatytas privalomas patentinio patikėtinio civilinės atsakomybės draudimas ir kt. Įstatymas taip pat nustatyto patentinio patikėtinio profesinės veiklos laisvės ir nepriklausomumo, sąžiningos konkurencijos, profesinės paslapties neatskleidimo bei kitus principus.

Patentinių patikėtinių įstatymas pakeitė iki tol galiojusius Patentinių patikėtinių nuostatus.


Šaltinis: Teisingumo ministerija