/Statute numatoma įtvirtinti sielovados paslaugų teikimą pareigūnams

Statute numatoma įtvirtinti sielovados paslaugų teikimą pareigūnams

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute įteisinti statutinėse įstaigose teikiamas sielovadines paslaugas. Nuo šiol statute būtų numatyta galimybė sudaryti susitarimus ir juose nustatyti dvasininkų (kapelionų) darbo sąlygas, kompetenciją.

„Vidaus sistemos tarnybos pareigūnų galimybė pasinaudoti sielovados paslaugomis iki šiol nebuvo aiškiai teisiškai apibrėžta, nors tiek Policijos departamentas, tiek Valstybės sienos apsaugos tarnyba sielovados paslaugas pareigūnams teikia. Tokiu būtu bus užtikrinta pareigūnų socialinė garantija gauti pagalbą“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Statute bus aiškiai nustatyta galimybė centrinių statutinių įstaigų vadovams sudaryti susitarimus su tradicinėmis ir kitomis valstybės pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis ir jų pagrindu vykdyti pareigūnų sielovadą. Šiais susitarimais bus nustatomos dvasininkų (kapelionų) teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kompetencija.

Ši planuojama įtvirtini priemonė papildys streso mažinimo, emocinio, psichologinio ir dvasinio stabilizavimo ir reabilitacijos priemonių sistemą, reikalingą pareigūnams.


Šaltinis: VRM