/„Oro navigacija“ skrydžių valdymo paslaugas dviejuose aerodromuose planuoja teikti nuotoliniu būdu

„Oro navigacija“ skrydžių valdymo paslaugas dviejuose aerodromuose planuoja teikti nuotoliniu būdu

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ nuo 2021 m.  planuoja pradėti teikti nuotolines aerodomų skrydžių valdymo paslaugas dviejuose Lietuvos oro uostuose.

Šiuo metu lėktuvų skrydžiai valdomi iš penkių skrydžių valdymo centrų – Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių oro uostuose esančių „Oro navigacijai“ priklausančių skrydžių valdymo centrų, kuriuose aptarnaujami kylantys bei besileidžiantys lėktuvai, bei Vilniuje esančio įmonei priklausančio Regiono skrydžių valdymo centro, kuriame aptarnaujami tranzitu per Lietuvą skrendantys lėktuvai didesniame nei 3 km aukštyje. Visų šių paslaugų teikime dalyvauja „Oro navigacijos“ darbuotojai.

Planuojama, kad nuo 2021 m. Kauno ir Palangos aerodromams bus teikiamos nuotolinės skrydžių valdymo paslaugos iš būsiančio nuotolinio aerodromo skrydžių valdymo centro Vilniuje. Pradžioje planuojama, kad paslaugos bus teikiamos baigiamame statyti Administraciniame ir Regiono skrydžių valdymo centro pastate.

Aerodromo skrydžių valdymo centro paslaugų teikimas išliks toks pats – bus aptarnaujami kylantys ir besileidžiantys orlaiviai, tačiau paslaugoms teikti planuojama naudoti kitą modernią techninę įrangą, kurią valdys ir aptarnaus „Oro navigacijos“ darbuotojai.

Praeitą savaitę Centriniame viešųjų pirkimų portale paskelbta rinkos konsultacija siekiant rasti geriausią technologinį sprendinį nuotolinėms aerodromų skrydžių valdymo paslaugoms teikti. Kiekvienas rinkos konsultacijos dalyvis turės galimybę pademonstruoti savo siūlomą nuotolinio aerodromo skrydžių valdymo centro sprendinį ir jo galimybes įmonės specialistams.

Įvertinę kiekvieno potencialaus tiekėjo siūlomus sprendinius 2019 m. liepos mėnesį planuojame skelbti viešąjį pirkimą nuotolinio aerodromų skrydžių valdymo centro sprendiniams įsigyti.

Iki 2020 m. pradžios planuojama sudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, kuris per 2020 m. turės įgyvendinti nuotolinio skrydžio valdymo centro paslaugų teikimą Kauno ir Palangos aerodromams. Šis nuotolinis skrydžių valdymo centras, iš kurio bus teikiamos paslaugos Kauno ir Palangos aerodromuose besileidžiantiems orlaiviams, planuojamas VĮ „Oro navigacija“ patalpose Vilniuje.

Sėkmingai įgyvendinus nuotolinių aerodromų skrydžių valdymo paslaugų teikimą Kauno ir Palangos oro uostuose, būtų svarstoma tokiu pačiu principu paslaugas teikti ir Vilniaus bei Šiaulių aerodromuose. Įgyvendinus šių paslaugų inovatyvų teikimą visuose Lietuvos oro uostuose, „Oro navigacija“ tikisi padidinti skrydžių saugą ir užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą.


Šaltinis: Oro navigacija