/Pritarta Nacionalinės regioninės politikos prioritetams

Pritarta Nacionalinės regioninės politikos prioritetams

Ketvirtadienį LR Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje pritarta nutarimo projektui dėl Nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 metų.

„Aukšta gyvenimo kokybė, kokybiškos paslaugos ir vienodos galimybės veikti gyvenant bet kurioje Lietuvos vietoje yra pagrindiniai regioninės politikos tikslai. Daug konsultavomės su visomis suinteresuotomis šalimis ir paruošėme veiksmų planą, padėsiantį juos įgyvendinti“,– sakė tarybai pirmininkavęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Esminiai regioninės politikos prioritetai ir uždaviniai iki 2030 metų – darnus ir tvarus regionų ekonomikos augimas, paslaugų ir darbo vietų pasiekiamumas ir veiksminga regioninės politikos įgyvendinimo sistema.

Naujajame 2021-2027 metų Europos Sąjungos (ES) finansiniame laikotarpyje iki šiol gyvavusį planavimo pagal pinigus principą pakeis vizijos įgyvendinimo principas. Tokiu atveju, savivaldybių tikslu taptų suformuoti tokią strategiją, į kurią norėtų ir galėtų investuoti ir viešasis, ir privatusis sektoriai.

Įgyvendinant numatytus prioritetus bus siekiama glaudesnio savivaldybių bendradarbiavimo teikiant viešąsias paslaugas, kuriamos regioninės paslaugų sistemos, paremtos ne administracinėmis ribomis, o gyventojų poreikiu.

Bus įtvirtinti kokybės ir pasiekiamumo standartai, t.y., bet kurioje Lietuvos vietoje gyvenantis žmogus turės gauti kokybiškas valstybės ir privačias paslaugas, lengvai pasiekti darbo vietas.

Atsiras regionų kompetencijų centrai, padėsiantys regionų plėtros taryboms kurti plėtros strategijas, pritraukti viešąsias ir privačias investicijas, atlikti „namų darbus“, būtinus investicijoms pritraukti, gerinti regiono įvaizdį ir komunikaciją.

„Tai planas, padėsiantis ir kuo geriau išnaudoti likusias galimybes šiame finansiniame laikotarpyje, ir pasiruošti naujajam, iš esmės keičiant regioninę politiką. Regioninė politika – labai plati tema, todėl šiemet dar ne kartą kalbėsime, ko tikimės ir kiek esame pasiruošę į tai investuoti“, – sakė vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius.

Nacionalinės regioninės politikos prioritetai parengti pagal Lietuvos regioninės politikos strateginį dokumentą „Baltąją knyga tvariai plėtrai“ ir buvo suderinti su ministerijomis, Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Nutarimo projektas dėl Nacionalinės regioninės politikos iki 2030 metų prioritetų dar bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei.


Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija