ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:27 11:56

Centralizuos Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus: planuoja sutaupyti iki 300 mln. eurų per metus

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui palaipsniui centralizuoti visų Vyriausybei pavaldžių įstaigų tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus. Didžiausią dalį pirkimo procedūrų perims VšĮ CPO LT, dalį – Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos bei steigiama nauja įstaiga Kultūros infrastruktūros centras.

„Lietuvoje yra išskirtinai daug perkančiųjų organizacijų, tačiau toli gražu ne visos jos turi reikiamas kompetencijas. Kitose Europos valstybėse atlikti tyrimai rodo, kad dėl kompetencijos ir iniciatyvos stokos iššvaistoma 4 kartus daugiau lėšų nei dėl korupcijos. Centralizavus viešuosius pirkimus ir taip užtikrinus, kad juos vykdytų tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai, valstybė sutaupys iki 300 mln. eurų per metus“,  – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skaičiavimais, įgyvendinus siūlomą centralizavimo modelį, vietoj šiuo metu skiriamų 15 mln. eurų Vyriausybės pavaldžių įstaigų viešiesiems pirkimams atlikti pakaktų 9,2 mln. eurų, o viešųjų pirkimų specialistų reiktų ne 594, kaip yra šiuo metu, o pakaktų 225.

Turto valdymo ir ūkio departamentas atliktų vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų viešuosius pirkimus, Kultūros infrastruktūros centras – kultūros ministro valdymo srities įstaigų kultūros paskirties pastatų statybos ir remonto darbų pirkimus bei pirkimus, kurie atliekami įgyvendinant paveldotvarkos programas, o CPO LT bus įgaliota atlikti visus kitus pirkimus, tarp jų biuro priežiūros ir veiklos aptarnavimo ir valdymo, sveikatos srities, informacinių technologijų, infrastruktūros ir darbų pirkimus. Mažos vertės pirkimus ir toliau vykdys pačios perkančiosios organizacijos, nes jiems taikomos paprastesnės procedūros.

Viešųjų pirkimų funkcijos centralizavimą planuojama įgyvendinti palaipsniui nuo 2021 m. iki 2024 m. pabaigos. 2020 metais bus rengiamasi centralizuoti viešųjų pirkimų funkciją.

Vyriausybinės įstaigos, kurios naudojasi CPO LT, prekes, paslaugas ir darbus įsigyja vidutiniškai 10 proc. pigiau, nei buvo planavusios. Vien 2017 m. dėl viešųjų pirkimų atlikimo per CPO LT elektroninį katalogą sutaupyta beveik 50 mln. eurų biudžeto lėšų.

Kartu Vyriausybė pritarė ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam Viešųjų pirkimų specialistų profesionalumo stiprinimo planui, kurį įgyvendinus numatoma sukurti viešųjų pirkimų specialistų atestavimo sistemą, parengti naudingas metodologines priemones, ieškoti sprendimų, kaip motyvuoti perkančiąsias organizacijas pirkimus atlikti efektyviau. Didžiąją dalį minėtame plane numatytų priemonių pasiūlė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).


Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija