/Steigiama nepriklausoma įkalinimo įstaigų medicinos tarnyba

Steigiama nepriklausoma įkalinimo įstaigų medicinos tarnyba

Teisingumo ministerija parengė sveikatos priežiūros paslaugų įkalinimo įstaigose pertvarkos projektą, kurį įgyvendinus sumažėtų vadovaujančių ir perteklines funkcijas atliekančių darbuotojų, o sutaupytos lėšos būtų skiriamos medikų algoms didinti.

Planuojama dešimt ambulatorines paslaugas teikiančių tarnybų, šiuo metu veikiančių visose įkalinimo įstaigose, reorganizuoti į atskirą Kalėjimų departamentui pavaldžios Laisvės atėmimo vietų ligoninės skyrių. Taip būtų užtikrintas ir medikų nepriklausomumas nuo vietinės administracijos, ir kartu įgyvendinta Europos Tarybos komiteto prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą rekomendacija Lietuvai – užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialistai būtų nepavaldūs pataisos įstaigų administracijai.

Peržiūrėjus visų įkalinimo įstaigų struktūrą, buvo rasta nemažai perteklinių vadovų pareigybių. Šias pareigybes naikiname, tačiau joms skirtos lėšos lieka darbo užmokesčio fonde. Viena tokių sričių, turinčių atskirą administracinę grandį ir nebūtinų funkcijų, – pirminė sveikatos priežiūra, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Po pertvarkos už ambulatorinę nuteistųjų sveikatos priežiūrą ir jos organizavimą bus atsakinga ligoninė, priklausanti Kalėjimų departamentui. Beje, Europos komitetas prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą primygtinai rekomendavo įsteigti nuo įkalinimo įstaigų nepriklausomą medicinos tarnybą, kad būtų išvengta galimai neleistino administracinio poveikio.“

Šiuo metu dešimtyje įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų patvirtinta 167,5 etato, o užimta – 155,2 etato (sausio 1 d. duomenys). Slaugytojų, dirbančių vienu etatu, atlyginimas priklausomai nuo įstaigos svyruoja nuo 997 eurų iki 1448 eurų, neatskaičius mokesčių.

Pravieniškėse esančios Laisvės atėmimo vietų ligoninės stacionare yra 125 pareigybės, iš kurių užimtos 122.

Sujungus šias ambulatorines tarnybas į vieną ligoninei pavaldų skyrių, jame liks 140,25 pareigybės. Per mėnesį būtų sutaupoma apie 30 tūkst. eurų, kurie galėtų būti skiriami medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.


Šaltinis: Teisingumo ministerija