/Vidaus reikalų ministras pasirašė memorandumą dėl rizikų valdymų „fintech“ srityje

Vidaus reikalų ministras pasirašė memorandumą dėl rizikų valdymų „fintech“ srityje

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pirmadienį pasirašė tarpinstitucinį memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija valdant rizikas finansinių inovacijų ir finansinių technologijų srityje.

Memorandumą dėl bendradarbiavimo bei  keitimosi informacija be vidaus reikalų ministro E. Misiūno taip pat pasirašė  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko valdybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ vadovai.

„Memorandumo pasirašymas prisidės prie sklandesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, leis įstaigoms operatyviau dalintis informacija siekiant suvaldyti galimas rizikas finansinių technologijų ir inovacijų srityje. Aktyvus ir savalaikis pasirašiusiųjų šalių keitimasis duomenimis padės efektyviau ir tarnyboms reaguoti siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms šioje srityje“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Memorandumą pasirašiusios institucijos bendradarbiaus tarpusavyje, keisis informacija apie finansinių paslaugų teikimą, apie su finansinėmis technologijomis susijusias neteisėtas veikas, pastebėtus riziką keliančius veiksnius, tendencijas.

Memorandume numatyta, kad institucijos stiprins savo darbuotojų administracinius gebėjimus finansinių inovacijų ir finansinių technologijų galimų rizikų stebėsenos ir valdymo srityje, kels kompetenciją šioje srityje bei organizuos bendrus specializuotus mokymus finansinių inovacijų ir technologijų galimų rizikų stebėjimo ir valdymo srityse.


Šaltinis: VRM