ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:05 9:53

Studentai siūlo keisti Mokslo ir studijų įstatymą

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas teigia, jog norminių studijų kainų didinimas yra puikus žingsnis, kadangi tai reiškia, jog didėja valstybės finansavimas vienam studentui, tačiau tam, kad ateityje studentams būtų kuriamos palankesnės sąlygos, anot E. Sarkano, vertėtų apsvarstyti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų keitimą ar naikinimą.

Visų pirma, norminės studijų kainos didinimas sudaro prielaidas kilti studijų kokybei, o kartu kainos kėlimu, atsižvelgus į LSS siūlymus, yra gerinama studentų finansinė padėtis – didinama studentų stipendijoms skirta dalis,“ – teigia E. Sarkanas.

Studijų kainas valstybės nefinansuojamiems studentams nustato pačios aukštosios mokyklos. Nors teoriškai universitetai ir kolegijos gali nustatyti kokias tik nori kainas, tačiau praktiškai dažniausiai jos yra tokios pat, kaip ir valstybės numatytos norminės studijų kainos. Tokia situacija yra susiklosčiusi dėl Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos „kai aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina neviršija norminės studijų kainos, valstybės biudžeto lėšomis apmokama aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina“, taigi, aukštoji mokykla praktiškai yra priversta taikyti tokią pat ar net didesnę studijų kainą. Dėl to finansiškai nukenčia studentai, nes priešingu atveju, jei aukštosios mokyklos nustatytų mažesnes nei normines studijų kainas, iš valstybės gaunamos lėšos mažėtų.“

LSS prezidento nuomone, norint ateityje sukurti palankesnes sąlygas studentams, negavusiems valstybės finansavimo ir norintiems studijuoti savo lėšomis, yra būtina keisti ar net naikinti minėtą Mokslo ir studijų įstatymo nuostatą.


Šaltinis: Lietuvos studentų sąjunga