ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:06:01 11:11

Tobulinama strategija „Kultūra 2030“

Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko vadovaujama darbo grupė antradienį pradėjo konsultacijas dėl Lietuvos kultūros strategijos „Kultūra 2030“ tobulinimo. Šiandien tartasi su kultūros paveldo specialistais, artimiausiu metu numatomos konsultacijos dėl kitų strategijos „Kultūra 2030“ projekte keliamų klausimų su įvairių kultūros sričių atstovais.

Kultūros ministras laikosi pozicijos, kad strateginiai kultūros srities dokumentai turi būti rengiami ir aktualūs klausimai sprendžiami vykdant atvirą diskusiją su kultūros bendruomene. Konsultacijų dėl kultūros strategijos tikslas – rasti sutarimą su kultūros bendruomenės atstovais ir pagal pateiktus siūlymus detalizuoti strategijos kryptis. Galutinį Lietuvos kultūros strategijos „Kultūra 2030“ projektą numatoma parengti antrąjį šių metų ketvirtį.

Strategija „Kultūra 2030“ apibrėš artimiausio dešimtmečio kultūros srities pokyčių ir jų poveikio Lietuvos gyventojams esminių nuostatų visumą.


Šaltinis: Kultūros ministerija