ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:01:23 6:04

Abiturientams – daugiau galimybių pasvertai pasirinkti studijas

Moksleivių apsisprendimas dėl pageidaujamos profesijos nėra pakankamas. Vos 63 proc. moksleivių žino, kokią profesiją norėtų įgyti baigę studijas. Tokius rezultatus atskleidžia Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atliktas suinteresuotų šalių tyrimas, kuriame paskutinėje klasėje besimokančių moksleivių paprašyta įvertinti savo pasirengimą studijoms.

„Viena vertus, informacijos mastai nuolat auga – mūsų informacinė erdvė perpildyta ir atrodytų, kad didėjant interneto skvarbai, yra nesudėtinga gauti reikiamas žinias. Visgi pastebime, kad tokiame kontekste moksleiviams yra sudėtinga gauti naudingą, nešališką ir, priimant sprendimus dėl karjeros pasirinkimų, vertingą informaciją“, – sako MOSTA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas.

Analitiko teigimu, nepakankamai informuotų sprendimų pasekmės jaučiamos vos pradėjus studijas. „Jau pirmaisiais metais studijas nutraukia apie 18-22 proc. įstojusiųjų. Tikėtina, kad geresnis moksleivių informavimas apie karjeros perspektyvas galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo“, – sako G. Jakštas.

Svarbiausia – galimybė įsidarbinti

Galimybę įsidarbinti moksleiviai įvardina kaip vieną svarbiausių motyvų renkantis studijas. „Visgi problemiška, kad dažnai moksleivių nepasiekia statistinė informacija, kiek uždirba vienos ar kitos studijų krypties absolventai, kokį darbą dirba, kokia jų dalis dirba nekvalifikuotą darbą  ar, apskritai, darbo neranda. Todėl abiturientai dažnai vadovaujasi iš artimųjų, draugų girdimomis sėkmės ar nesėkmės istorijomis, kurios nebūtinai atspindi bendrą situaciją, o yra tik vienkartiniai atvejai“, – teigia analitikas.

Siekiant moksleiviams, projektuojantiems savo karjerą, suteikti daugiau informacijos apie būsimą profesiją, MOSTA sukūrė interaktyvų profesinio informavimo įrankį. Įrankyje pateikiama vertinga informacija apie aukštųjų mokyklų absolventų integraciją darbo rinkoje, apimant įvairių profesijų atstovus, jų išsilavinimą bei pajamas. Taip pat naudojantis įrankiu galima pasiekti informaciją apie visų darbo rinkos profesijų vidutinius atlyginimus. „Įrankis yra skirtas abiturientams, besirenkantiems, kokią studijų programą studijuoti. Taip pat įrankį gali naudoti aukštųjų mokyklų studentai bei absolventai, siekiantys tikslingai projektuoti savo karjerą, ar mokinių tėvai, mokytojai, norintys padėti abiturientams priimti geriau informuotus sprendimus“, – sako G. Jakštas.

Analitiko teigimu, MOSTA siekė sukurti įrankį, kuriuo galėtų naudotis plačioji visuomenė. „Norėjome, kad įrankis būtų patogus ir prieinamas kiekvienam besidominčiam, todėl siekėme sukurti kiek įmanoma paprastesnę vartotojo sąsają. Toks sprendimas leidžia moksleiviams patiems modeliuoti įvairių profesijų pasirinkimus ir matyti, kuo dirba, kiek uždirba ir kaip greitai įsidarbina šias profesijas jau baigę kolegos. Norint sužinoti šią informaciją moksleiviams nereikės lyginti skirtinguose šaltiniuose ar tyrimuose pateikiamų duomenų. Vos keliais mygtuko paspaudimas bus galima palyginti skirtingas studijų kryptis ar aukštąsias mokyklas“, – teigia G. Jakštas. Be to, MOSTA planuoja įrankyje apteikiamus duomenis periodiškai atnaujinti, dėl to moksleiviai ir kiti besidomintys galės gauti naujausią informaciją.

MOSTA profesinio informavimo įrankis leidžia palyginti aukštųjų mokyklų absolventų atlyginimus (prieš mokesčius) pagal studijų kryptis, baigimo metus ir studijų institucijos tipą. Taip pat įrankyje pateikiami duomenys apie populiariausias absolventų profesijas bei minimalius ir vidutinius konkursinius balus stojant į skirtingas studijų kryptis.

Duomenys pateikti toms studijų kryptims, kurių absolventų skaičius ne mažesnis nei 4. Atliekant skaičiavimus remtasi Švietimo informacinių technologijų centro (ŠVIS), „Sodra“, LAMA BPO duomenimis.

„Mūsų sukurtas įrankis galėtų būti vienas iš informacijos šaltinių besirenkantiems, kur studijuoti. Visgi svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad įrankis atskleidžia istorinius duomenis, tačiau būsimų absolventų darbo užmokestis bei būsimos darbo sritys gali skirtis. Galų gale, svarbu pabrėžti tai, kad kokį darbo užmokestį gaus absolventai priklauso nuo gausybės veiksnių – tiek pasiektų rezultatų, tiek socioekonominio statuso, tiek miesto, kuriame dirbama ir t. t., o baigta studijų programa yra tik vienas jų“, – teigia G. Jakštas ir pataria abiturientams priimant sprendimus dėl karjeros daugiausiai dėmesio skirti savo gabumams ir pomėgiams.


Šaltinis: MOSTA