/Atvejo vadybos veiksmingumą lemia tėvų noras pasikeisti

Atvejo vadybos veiksmingumą lemia tėvų noras pasikeisti

Marijampolės apskrityje daugiau negu 600 vaikų sulaukia kasdienės pagalbos. Nuo 2018 m. liepos 1-osios Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai inicijavo 255 pagalbos šeimoms procesus.

Atvejo vadybos teikiamų paslaugų efektyvumą įrodo jau vien tas faktas, kad per praeitą pusmetį iš 48 vaikų Marijampolės apskrityje, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa, 21 vaikas atvejo vadybos proceso metu buvo grąžintas į šeimą. Šie iškalbingi skaičiai dar kartą įrodo, kad tik bendradarbiaujant ir dalinantis patirtimi priartėsime prie siekiamo tikslo – saugaus ir laimingo vaiko šeimoje.

Pasak Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Dovilės Burbaitės, džiugu ir tai, kad sugrįžus vaikui į šeimą, bendradarbiavimas su vaiko teisių specialistais ir atvejo vadybininkais nenutrūksta. Tėvai, siekdami sklandžių santykių su vaikais, noriai eina į dialogą su specialistais.

Siekdami dar efektyvesnio darbo Marijampolės apskrities vaiko teisių specialistai reguliariai susitinka su atvejo vadybininkais aptarti pasiektų rezultatų ir ateities planų.

Susitikimuose nekartą konstatuota, kad atvejo vadybos veiksmingumas nukenčia tuomet, kai šeimai stinga motyvacijos arba tais atvejais, kai reikalingos išskirtinės paslaugos. D. Burbaitės nuomone, tokiais atvejais tikslinga į atvejo vadybos procesą įtraukti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, nes būtent šis specialistas turi galimybę inicijuoti bei ieškoti paslaugų ir kitose savivaldybėse. Tai sudarytų dar geresnes sąlygas individualiai pagalbai šeimai ir reikalingam progresui.

„Esu įsitikinusi, kad pozityvus vaiko teisių specialistų santykis su paslaugas teikiančiais ir jas organizuojančiais, koordinuojančiais veiklos partneriais, sisteminių pasitarimų pagrindu sudaro sąlygas vaikų gynėjams vadovautis išgryninta gerąja patirtimi, siekiant išvengti darbinės veiklos klaidų. Kartu tai leidžia užtikrinti kokybišką darbą, kuriantį vaiko ir šeimos pasitikėjimą specialistais“, – teigė D. Burbaitė.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga – švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija – saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę – Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.


Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba