/Užrakinti studentai verčiami pasirašyti studijų sutarčių pakeitimus

Užrakinti studentai verčiami pasirašyti studijų sutarčių pakeitimus

Š. m. sausio 9 d. Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) studentai kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl galimo jų teisių pažeidimo. Studentai teigia, jog yra verčiami pasirašyti studijų sutarčių pakeitimus, dėl kurių už studijas mokėti turėtų daugiau.

Studentai kreipėsi į Sąjungą

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas pasakojo sulaukęs ŠVK studentų kreipimosi. „Į LSS kreipėsi sunerimę ŠVK studentai bei jų atstovai, nes kolegija nusprendė kelti šiuo metu valstybės nefinansuojamuose (VNF) vietose jau studijuojančiųjų studijų kainas. Paskaičius studijų sutartį bei kolegijos pagrindimą, kodėl yra keliamos studijų kainos, kilo nemažai klausimų, kadangi indeksuojant studijų kainas, yra indeksuojama norminė studijų kaina VF studentams, o ne visiems. Taigi, šioje vietoje reiktų teisininkų išaiškinimo, ar tai, ką daro kolegija, yra teisėta,“ – situaciją komentavo E. Sarkanas.

Manoma, kad studijų kainos kilimas VNF studentams yra sąlygotas lapkritį Švietimo ir mokslo ministrės išleisto įsakymo (Nr. V-901), kuriuo numatoma, kad „apskaičiuojant lėšų sumą studijoms 2019 ir vėlesniems metams, 2018 ir ankstesniais metais nustatytų studijų kainų dydžiai indeksuojami taikant šiuos koeficientus: kolegijose – 1,15; kitose mokslo ir studijų institucijose – 1,12.“

Studentai verčiami pasirašyti sutarties pakeitimus

ŠVK studentai pasakojo, kad pasirašyti studijų sutarčių pakeitimus yra tiesiog verčiami. „Mus pasiekė informacija, jog kolegija ne šiaip ragina studentus pasirašyti sutarties pakeitimus, tačiau grasina jiems, neva, jeigu nepasirašys, bus braukiami iš studentų sąrašų. Taip pat studentai papasakojo situaciją, jog administracijos darbuotojai šiuo metu vykstančių egzaminų metu ateina į auditorijas, liepia pasirašyti naujas sutartis, o kol to studentai nepadaro, nėra išleidžiami iš auditorijų,“ – pasakojo LSS prezidentas. Anot jo, tokie veiksmai pažeidžia ne tik studentų, tačiau ir elementarias žmogaus teises.

Į kreipimusis ŠVK neatsakė

LSS pranešime spaudai rašoma, kad ŠVK nei į studentų, nei į LSS raštus bei raginimus nekelti studijų kainų šiuo metu VNF vietose studijuojantiems studentams, nesureagavo. Kadangi galimai yra pažeidžiami teisėti studentų lūkesčiai baigti studijų programą tokiomis sąlygomis, kokiomis ją ir pradėjo, ŠVK Studentų atstovybė, paskatinta LSS, kreipėsi ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.


Šaltinis: Lietuvos studentų sąjunga