/Priimtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pataisos

Priimtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pataisos

Seimas priėmė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-2791 ES (2)), kuriais nutarta sukurti patrauklesnę kolektyvinio investavimo subjektų veiklos srities reguliacinę ir priežiūros aplinką, mažinti administracinę naštą ir suteikti naujų galimybių kolektyvinio investavimo subjektų rinkos dalyviams.

Įstatymų pataisomis nuspręsta supaprastinti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų (valdymo įmonių, investicinių bendrovių-valdytojų) licencijavimo, veiklos leidimų išdavimo, leidimo patvirtinti ar pritarimo kolektyvinio investavimo subjektų steigimo dokumentams procesus, sudaryti galimybę užsienio alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas platinti Lietuvoje neprofesionaliesiems investuotojams ir nustatyti tokio platinimo reikalavimus. Pagal priimtas naujas nuostatas bus išplėstas asmenų, galinčių būti turto saugotojais ir depozitoriumais, sąrašas ir nustatyti jiems taikomi reikalavimai, nustatytas lankstesnis uždarojo tipo investicinių bendrovių reguliavimas, paskolas teikiančių kolektyvinio investavimo subjektų teisinis reguliavimas.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, tikimasi, kad naujų nuostatų įgyvendinimas turės teigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, nes nauju, gerokai aiškesniu ir lankstesniu, reguliavimu bus sukurta palankesnė aplinka kolektyvinio investavimo subjektų srities vystymuisi Lietuvoje, prisidės prie Lietuvos konkurencingumo didinimo.

Už pagrindinio teisės akto pakeitimus vieningai balsavo 91 Seimo narys.


Šaltinis: LRS