/Lietuvos bankas leido atidėti nelikvidžių priemonių sandorių duomenų skelbimą

Lietuvos bankas leido atidėti nelikvidžių priemonių sandorių duomenų skelbimą

Lietuvos bankas leido finansų rinkos dalyviams taikyti išlygą informuojant apie ne prekybos vietose sudaromų sandorių duomenis apie nelikvidžias finansines priemones (visų rūšių obligacijas, struktūrizuotus finansinius produktus, apyvartinius taršos leidimus, išvestines finansines priemones).

Europos Sąjungos reglamente dėl finansinių priemonių rinkų nustatyta, kad investicinės įmonės, kurios savo sąskaita ar kliento naudai sudaro sandorius ne biržos ribose dėl finansinių priemonių, kuriomis yra prekiaujama biržoje, apie juos turi pranešti ne vėliau kaip per 15 minučių.

Įvertinusi finansinių priemonių, kurių prekyba nėra likvidi, ypatybes ir atsižvelgusi į Reglamento leidžiamas išlygas, Lietuvos bankas leido finansų maklerio įmonėms ir kredito įstaigoms, teikiančioms investicines paslaugas ir (arba) vykdančioms investicinę veiklą, sudarančioms sandorius ne prekybos vietoje, atidėti duomenų skelbimą apie sandorius, kurie yra susiję su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, arba su klasės obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje ir kurių rinka nėra likvidi. Finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos sandorių duomenis privalės atskleisti iki kitos darbo dienos 19.00 val.

Išlyga įsigaliojo gruodžio 1 d.

Išlygas dėl informavimo apie nelikvidžių finansinėms priemonių sandorius taiko penkiolika Europos Sąjungos valstybių: Jungtinė Karalystė, Ispanija, Vokietija, Malta, Prancūzija, Italija, Švedija, Belgija, Nyderlandai, Portugalija, Suomija, Austrija, Airija, Liuksemburgas ir Latvija. Plačiau apie tai – Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) interneto svetainėje.


Šaltinis: Lietuvos bankas