ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:06:02 2:42

Teismas nusprendė, kad Alytaus kolegijos direktorė trečiai kadencijai išrinkta neteisėtai

Danutė Remeikienė buvo neteisėtai išrinkta į Alytaus kolegijos direktorės pareigas trečiai kadencijai. Tokį sprendimą priėmė teismas, į kurį gindama viešąjį interesą kreipėsi Švietimo ir mokslo ministerija.

Lapkričio 8 d. Alytaus apylinkės teismas nusprendė, kad Danutė Remeikienė kovo 15 d. buvo neteisėtai išrinkta į Alytaus kolegijos direktorės pareigas, kadangi tai yra trečia iš eilės jos kadencija. Kolegija įpareigota nutraukti su D. Remeikiene sudarytą darbo sutartį.

Vykdydama valstybinę aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą, dėl Alytaus kolegijos direktorės išrinkimo teisėtumo Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į kolegijos tarybą. Šiai neatšaukus sprendimo dėl direktoriaus skyrimo į pareigas ministerija pateikė ieškinį Alytaus apylinkės teismui prašydama atšaukti Alytaus kolegijos tarybos sprendimą dėl direktoriaus konkurso.

„Tikimės, kad Alytaus kolegijos byloje priimtas sprendimas bus precedentinis. Jis svarbus visų aukštųjų mokyklų vadovams, – sako švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas. – Mūsų tikslas – užtikrinti, kad aukštųjų mokyklų veikla būtų organizuojama laikantis įstatymų.“

Pagal Mokslo ir studijų įstatymą tas pats asmuo tos pačios aukštosios mokyklos direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne ankščiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Danutė Remeikienė buvo paskirta Alytaus kolegijos direktore 2008 m. vasario 11 d. pirmai penkerių metų kadencijai, nuo 2013 m. kovo 14 d. − antrai penkerių metų kadencijai.

Teismas konstatavo, kad nors kolegija ir keitė teisinę formą, jai privalu laikytis įstatymuose numatyto kadencijų skaičiaus ribojimo.


Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija