ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:29 3:22

LVAT parengė pareiškimų dėl norminių administracinių aktų ginčijimo rekomendacijas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) kviečia susipažinti su parengtomis Pareiškimų ir prašymų ištirti norminio administracinio akto teisėtumą rengimo ir padavimo administraciniams teismams rekomendacijomis, aktualiomis teikiantiems pareiškimus bei prašymus administraciniams teismams subjektams.

Administraciniuose teismuose (apygardų administraciniuose teismuose ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme) nagrinėjamos norminės administracinės bylos – tai tokios bylos, kuriose atliekamas konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties aukštesnės galios teisės aktui (ar jo daliai) tyrimas. Šiuo teisminiu procesu siekiama ne išspręsti individualų ginčą ar konkretaus asmens subjektinių teisių pažeidimo klausimą, o nuspręsti dėl norminio administracinio akto teisėtumo.

LVAT parengtų rekomendacijų tikslas – supažindinti bei priminti kreipimosi į administracinius teismus dėl norminių administracinių aktų teisėtumo patikros tvarką ir pateikti besikreipiantiems subjektams praktinę informaciją, kuri palengvintų reikalavimus atitinkančių pareiškimų ir prašymų parengimą bei tinkamą jų pateikimą administraciniams teismams. Rekomendacijose rasite įstatymuose ir / arba teismų praktikos nuostatose įtvirtintus reikalavimus, kurių privalu laikytis rengiant ir teikiant pareiškimus bei prašymus, taip pat rekomendacinio pobūdžio patarimus, padėsiančius parengti kokybišką procesinį dokumentą.

Rekomendacijas galima rasti čia.


Šaltinis: LVAT