ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:12 8:49

Seimas svarstys siūlymą neteisminės mediacijos galimybę skatinti mokestiniuose ginčuose

Pixabay.com nuotrauka

Seimas pradėjo svarstyti Seimo nario Stasio Šedbaro pristatytas Mokesčių administravimo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-2303), kuriomis siekiama skatinti neteisminės mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) galimybę mokestiniuose ginčuose.

Pasak iniciatorių, tokiu būdu siekiama skatinti taikų ginčų sprendimą mokestiniuose ginčuose, mažinti administracinių teismų darbo krūvį, taupyti privačių asmenų, valstybės biudžeto lėšas, skiriamas ginčų sprendimui teisme.

Neteisminė mediacija mokestiniame ginče būtų pradedama vykdyti tik tuomet, kai ginčo šalys tam neprieštarautų. Neteisminės mediacijos galimybę mokestiniuose ginčuose administruotų Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės.

Neteisminės mokestinių ginčų mediacijos metu ginčo šalims susitarus dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio būtų pasirašoma taikos sutartis, kurią savo sprendimu tvirtintų Mokestinių ginčų komisija (išskyrus tam tikrus atvejus) ir nutrauktų bylą. Komisijai patvirtinus ginčo šalių mediacijos metu pasirašytą taikos sutartį mokesčių mokėtojas prarastų teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta taikos sutartyje.

Ginčo šalims nepavykus mokestinio ginčo išspręsti taikiai per mediacijai skirtą terminą neteisminė mediacija taip pat būtų laikoma baigta, mokestinio ginčo nagrinėjimas komisijoje būtų atnaujinamas ir nagrinėjamas iš esmės.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 66 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 18 parlamentarų. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Biudžeto ir finansų komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio 6 d.


Šaltinis: LRS