ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:12 8:38

Parengta sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos Lietuvoje 25-mečiui paminėti skirta gerosios patirties knyga

Pixabay.com nuotrauka

Šiais metais minime brangią kiekvienam tautiečiui šventę – Lietuvos atkūrimo 100-ąsias metines. Turime ir kitą šventę, prie kurios prisidedame savo darbais ir kasdieniais rūpesčiais – ketvirtį amžiaus, t. y. 25 metus, šalyje plėtojamas ir sparčiai auga sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Romenas Rolanas yra pasakęs, kad „Sveikata tokia pat užkrečiama kaip ir liga“. „Užsikrėtusios sveikata“ yra 445 mokyklos iš 58 savivaldybių – Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narės.

Minėdamas šias garbingas datas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyrius parengė šiose mokyklose dirbančių specialistų gerosios patirties leidinį „Misija: vaikų sveikatos kompetencija“. Su kiekvienais metais didėja mokyklų bendruomenių parengtų programų, projektų, nuveiktų darbų apimtys, daugėja patirties, auga kompetencijos. Mokyklų specialistai maloniai dalijasi savo patirtimi ir šioje, jau trečiojoje tokio pobūdžio knygoje, kurią sudaro 112 straipsnių, parašytų 166 įvairių profesijų autorių (mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, mokyklų vadovų ir kt.), dirbančių su vaikais (beje, tarp autorių yra ir mokinių!), kuriuos vienija vienas rūpestis – padėti savo ugdytiniams užaugti sveikiems, suteikti sveikatos žinių ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Šioje knygoje paliestos tokios aktualios temos kaip gerų tarpusavio santykių mokyklos bendruomenėje kūrimas, kuris lemia sveikos asmenybės formavimąsi, sveikatą ugdančios ir stiprinančios mokyklos aplinkos formavimas, mokinių saviraiška per sveikatos ugdymą, sveikatos stiprinimo galimybės mokyklose, sveikatos ugdymo integravimo į formalųjį ir neformalųjį ugdymą pasiekimai ir mokyklos bendruomenės  sutelkimo siekiant geresnės vaikų sveikatos patirtys.

Leidinys skaitytojui taip pat leis susidaryti vaizdą apie šalies sveikatą stiprinančių mokyklų paplitimą, jų veiklos įvairovę, mokyklų sveikatinimo procesų vystymąsi, tobulėjimo kelią ir ateities lūkesčius.

Knygos leidybą pažadėjo finansuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ji numatoma dalinti 2018 m. lapkričio 29 d. Panevėžyje vyksiančios III nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti  darbai ir nauji  iššūkiai“ dalyviams. Knygą taip pat gaus visi straipsnių autoriai ir kiti aktyviai besidomintieji sveikatą stiprinančių mokyklų veikla Lietuvoje.


Šaltinis: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras