ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:12 2:51

Irenos Knizikevičiutės-Jakubauskienės kūrybos parodos, skirtos dailininkės 80-čiui paminėti

Pixabay.com nuotrauka

I. Knizikevičiutė-Jakubauskienė labiau buvo žinoma kaip taikomosios dailės atstovė, tačiau tapyba ir piešimas jai visada buvo artimi.

Neeilinis dailininkės pomėgis piešti ir gabumai atsiskleidė dar vaikystėje, todėl tėvai ją leido mokytis į Kauno vidurinę dailės mokyklą. Pasirinkusi grafikės specialybę, šios srities paslapčių mokėsi pas dailininkus Česlovą Kontrimą, Algirdą Lukštą, Vladą Žuklį bei Eleną Jakutytę. Vėliau mokslus tęsė Vilniaus dailės institute.

Parodoje eksponuojami išlikę studijavimo laikotarpio piešiniai, eskizai, akvarelės ir grafikos darbai liudija apie dailininkės darbštumą ir neeilinį talentą.

Praėjus 20 metų po I. Knizikevičiutės-Jakubauskienės mirties, buvo atrasta daugiau kaip 300 dailininkės kūrinių, kurie perduoti saugoti Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui. Dalį šių darbų lankytojai taip pat galės išvysti parodoje.

I. Knizikevičiutė-Jakubauskienė gimė 1938 m. Kaune. 1956 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. 1957 m. įstojo į Vilniaus dailės instituto grafikos specialybę. Po studijų dirbo Kauno dailės kombinate, Vytauto parko reklamos skyriuje, Kauno miesto reklamos biure.

Menininkė svajojo įkurti privačią dailės studiją vaikams. Buvo parengtas projektas ir pradėti statybos darbai. Deja, šių svajonių nepavyko įgyvendinti, nes 1992 m. sunki liga nutraukė dailininkės gyvenimą.

Parodos rengėjai: Algirdas ir Arūnas Kapušinskai.

Paroda veiks: 2018 10 04–2018 11 04

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, V. Putvinskio g. 64, Kaune.


Šaltinis: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus