ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:29 3:20

Finansų ministras Vilius Šapoka: kapitalo rinkų sąjunga yra naudinga visoms ES šalims

Pixabay.com nuotrauka

Vakar 8 ES šalys narės pareiškė vieningą poziciją dėl bendros kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo. Tai prisidės prie tvaraus ES ekonomikos augimo, finansinės sistemos stabilumo ir verslo finansavimo šaltinių įvairovės. Pareiškimą pasirašė Danijos, Estijos, Suomijos, Airijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Nyderlandų Karalystės ministrai.

„Kapitalo rinkų sąjunga yra naudinga visiems ES piliečiams, investuotojams ir įmonėms. Tai svarbus žingsnis siekiant pritraukti investuotojus, kurti geresnes sąlygas verslo plėtrai, didinti finansavimo galimybes ir kurti gerai apmokamas darbo vietas taip didinant ekonomikos pridėtinę vertę,“ – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planas padės sukurti bendrąją kapitalo rinką visose 28 ES valstybėse. Svarbu yra dirbti kryptingai ir išskirti didžiausią poveikį planui turinčias priemones – investicinių įmonių teisinio reguliavimo peržiūra, padengtųjų obligacijų ir tvariųjų finansų skatinimas. Taip pat išnaudoti finansinių inovacijų teikiamas galimybes, teikiant greitesnes ir patogesnes finansines paslaugas vartotojams bei verslui.

Efektyvi finansų rinkų priežiūra ir sistemos peržiūra – vienas iš prioritetų, kuriant tvarią kapitalo rinkų sąjungą. Sąjungos sukūrimui taip pat įtakos turi ir nacionalinės reformos. 8 ES šalių ministrai pabrėžia Europos Komisijos teikiamos techninės pagalbos plėtojant nacionalines kapitalo rinkas svarbą.

Danijos, Estijos, Suomijos, Airijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Nyderlandų Karalystės bendrą pareiškimą galima rasti čia >>>


Šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerija