ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:30 10:49

Seimas 2019-uosius paskelbė Juozo Naujalio metais

Pixabay.com nuotrauka

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. balandžio 9 d. sukanka 150 metų, kai gimė Juozas Naujalis, lietuvių kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjas ir dirigentas, vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų, nusprendė 2019-uosius paskelbti Juozo Naujalio metais. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIIP-2022(2) vienbalsiai balsavo 97 Seimo nariai.

Priimtame dokumente pabrėžiama išskirtinė Juozo Naujalio asmenybės ir jo darbų įtaka Lietuvos muzikai, chorų sąjūdžio istorijai, pedagogikai, muzikinės spaudos leidybai, taip pat išskiriamas J. Naujalio indėlis į tautinės savimonės ir tautinės tapatybės formavimą, tautos žadinimą, patriotinių jausmų ugdymą savo kūryba ir veikla, išauginant vargonininkų-chorvedžių, kompozitorių ir muzikos pedagogų kartą.

Šiuo sprendimu Seimas siekia paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis Juozo Naujalio kūrybiniu palikimu, kaip tautinės lietuvių muzikos simboliu, aktualiu šių dienų žmogui ir valstybei.

Priimtu Seimo nutarimu Vyriausybei pasiūlyta sudaryti Juozo Naujalio metų komisiją, kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Juozo Naujalio metų minėjimo programą, ir numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.


Šaltinis: Seimas