ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:06:01 3:01

VMI pasirašė ES finansavimo sutartį dėl i.EKA posistemio sukūrimo

Pixabay.com nuotrauka

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog prasideda pasiruošimas naujam šiuolaikiško mokesčių administravimo etapui – su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) pasirašyta išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemio i.EKA sukūrimo finansavimo sutartis. Skaičiuojama, kad sėkmingai įgyvendinus ir palaipsniui vartotojams pateikus visas išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio i.EKA elektronines paslaugas, bendra verslo sutaupoma suma galėtų siekti beveik iki 60 mln. eurų per metus.

Sutarties pasirašymu VMI ir toliau plėtoja elektronines paslaugas, todėl žengiame dar vieną svarbų žingsnį link efektyvesnio, kaštus taupančio verslo procesų administravimo bei mažėjančių šešėlinės ekonomikos mastų. Džiugu, kad šia nauja ir nemokama paslaugų platforma galės naudotis visi ekonominę veiklą vykdantys gyventojai netgi tais atvejais, kai pagal jų veiklos pobūdį kasos aparato naudoti nereikia“, – sako VMI i.MAS programos vadovė Eglė Ramanauskienė, pažymėdama, kad iki 2020 m. pabaigos verslas turės pereiti prie tokių kasos aparatų, kurie galėtų periodiškai perduoti kasos aparatais apskaitomų operacijų informaciją VMI. Įgyvendinus i.EKA projektą, vartotojai galės rinktis iš 3 alternatyvų: naudoti įprastą, naujus techninius reikalavimus atitinkantį kasos aparatą; naudoti i.EKA portale pasiekiamą „virtualaus kasos aparato“ paslaugą; arba įsigyti ir įsidiegti specialias kompiuterines programas, kurios tiesiogiai automatiniu būdu atsiskaitymų duomenis fiksuos ir i.EKA posistemyje.

Planuojama, kad i.EKA su pirmaisiais funkcionalumais (elektroninis automatiškai formuojamas kasos operacijų žurnalas, virtualus kasos aparatas), vartotojams bus atvertas jau 2020 m. viduryje, o visas laipsniškai diegiamas posistemio galimybes planuojama integruoti iki 2020 m. pabaigos.

Remiantis gerąja VMI išmaniųjų posistemių kūrimo praktika, į i.EKA vystymo bei tobulinimo veiksmus planuojama įtraukti ir verslo atstovus. Pirmosioms diskusijoms pakviesti Kasos aparatų gamintojų ir importuotojų asociacijos, išmaniąsias elektronines atsiskaitymo priemones vystančių bendrovių atstovai, o artimiausiuose planuose ketinama įtraukti ir daugiau asocijuotų verslo grupių.

Daugiau informacijos apie i.MAS – http://www.vmi.lt/cms/i.mas. http://www.vmi.lt/cms/imas

*Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (projekto vykdytoja) ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) 2018 m. birželio 4 d. pasirašė projekto „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0018/(1.10-04-2)-22-130, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Papildoma informacija:

  • Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas — mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, padėti užtikrinti sąžiningą verslo konkurenciją, didinti pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

  • Pasirašytoje i.EKA posistemio sukūrimo finansavimo sutartyje numatyta, jog projekto įgyvendinimui* bus skirta 4 mln. eurų ES lėšų.

  • Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio i.EKA e. paslaugos apims įvairias kasos aparato duomenų administravimo funkcijas, kasos aparatai bus registruojami elektroniniu būdu, o kasos aparato duomenys bus panaudojami formuojant el. kasos operacijų žurnalą bei preliminarias PVM deklaracijas, taip palengvinant deklaracijų teikimo procesą bei kt.


    Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija