ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:23 9:47

Patikslinta teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarka

Pixabay.com nuotrauka

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas patikslino Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą ir papildė jį nuostata, kad teritorijų planavimo procesas negali būti tęsiamas, kai nustatyta tvarka nebuvo pratęstas planavimo sąlygų galiojimo terminas ir baigėsi šio proceso parengiamajame ar rengimo etape. Planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą iš naujo Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape (jeigu nesikeičia teritorijų planavimo dokumento uždaviniai), šias sąlygas išduodanti institucija turi jas išduoti arba motyvuotai atsisako išduoti per Teritorijų planavimo įstatymo nustatytą terminą.

Teritorijų planavimo sąlygos išduodamos ne ilgiau kaip dvejiems metams. Pasibaigus šiam terminui, teritorijų planavimo procesas negali būti tęsiamas. Išdavus naujas teritorijų planavimo sąlygas, privalu kartoti teritorijų planavimo dokumentų viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūras.


Šaltinis: Aplinkos ministerija